Privacy

Frenkie de Jong vindt privacybescherming belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld. In dit Privacystatement informeren we over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens dat zijn, waarom we dat doen en welke privacyrechten er zijn.

Wie is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Tribe Group B.V., Burgemeester Stramanweg 97c, 1191 EA Ouderkerk a/d Amstel (hierna ‘Tribe’) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Tribe Group B.V. is daarbij de Verwerkingsverantwoordelijke voor alle onderdelen van Tribe. Deze onderdelen van Tribe zijn:

Tribe Company B.V., Tribe Sports Group B.V., Tribe Owned Events B.V., Tribe Brands B.V., Tribe Sports B.V., KNVB Voetbalkampen B.V., 360 Events B.V., Zand B.V., Waves B.V., Vliegende Vrienden B.V., Talent Talks B.V., Duotone B.V. en Studio 21 B.V.

Tribe is de Verwerkingsverantwoordelijke als:

– u een artiest/evenement boekt bij Tribe (bijvoorbeeld via Talent Talks)
– u een ticket voor een evenement koopt en als Tribe de organisator van dat evenement is. Tribe is o.a. de organisator van Strandfestival ZAND, Business Boost LIVE en Waves Festival;
– u een Tribe website bezoekt;
– u een vraag aan Tribe stelt of informatie opvraagt bij Tribe;
– u zich inschrijft voor een nieuwbrief van Tribe.

Voor bepaalde evenementen is Tribe niet de organisator, maar een producent/uitvoerder. Bij die evenementen is Tribe de Verwerker voor de organisator en is de organisator de Verwerkingsverantwoordelijke. Lees in dat geval het privacystatement van de organisator.

Dit geldt o.a. bijvoorbeeld voor de volgende evenementen:

– De Vrienden van Amstel LIVE! (privacystatement Heineken)
– KNVB Voetbalkampen (privacystatement KNVB)
– De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! (privacystatement Vliegende Vrienden)
– Nickelodeon Familie Festival (privacystatement Nickelodeon)
– Studio 21 (privacystatement Studio 21 B.V.)

Welke persoonsgegevens verzamelt Tribe?

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn:

– uw naam, geslacht, geboortedatum, woonadres en woonplaats
– uw e-mailadres en/of telefoonnummers
– gegevens over tickets, gegevens over (te bezoeken) events, congressen en beurzen
– financiële gegevens zoals bankrekeningnummer en betalingen
– gegevens over eventueel te verkrijgen ‘goodie-bags’, over specifieke wensen t.a.v. bijvoorbeeld catering of ten behoeve van specifieke voorzieningen i.v.m. een handicap of beperking
– informatie in verband met de diensten en producten die u afneemt, ontvangt of waar u geïnteresseerd in bent
– inschrijvingen voor nieuwbrieven en uw interesses
– informatie over uw feedback over Tribe en evenementen
– alle andere informatie die u mogelijk aan ons verstrekt

Waar komen de persoonsgegevens vandaan?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of van serviceverleners die voor Tribe diensten verrichten.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Tribe verwerkt uw persoonsgegevens voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten. Ook als Tribe er een gerechtvaardigd belang bij heeft kan zij uw gegevens verwerken. Gerechtvaardigde belangen van Tribe zijn onder andere het voeren van een goede bedrijfsvoering, promotionele activiteiten en het voorkomen van diefstal en fraude. Tribe kan uw persoonsgegevens ook verwerken als dit noodzakelijk is om u of andere personen te beschermen.

We verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen en voor de volgende doelen:

  1. a)       De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, zoals:

–          het aankopen van een (e-)ticket;
–          het boeken van een evenement/artiest en het verzorgen van het evenement/optreden;
–          het factureren en de financiële afwikkeling van aankopen en bestellingen.

  1. b)      Het verzenden van serviceberichten over evenementen. Serviceberichten (bijv. mail of whatsapp) bevatten informatie over bepaalde events, zoals bijvoorbeeld tijden, weersverwachting, vervoer etc.
  2. c)       Het op goede wijze kunnen uitvoeren van evenementen, zoals:

–          ticket- en toegangscontrole;
–          het verzorgen van specifieke voorzieningen;
–          het ordentelijk (laten) verlopen van evenementen.

  1. d)      Het uitvoeren van promotionele activiteiten van Tribe en van partners van Tribe.
  2. e)      Om Tribe in staat te stellen om te voldoen aan zijn wettelijke en regelgevende verplichtingen.
  3. f)        Om fraude en andere overtredingen te voorkomen en op te sporen.
  4. g)       Voor servicedoeleinden en om uw bericht, vraag of verzoek om informatie te kunnen opvolgen en u over de vervolgstappen te kunnen informeren.
  5. h)      Voor het behandelen van geschillen en klachten en voor interne controle en bedrijfsbeveiliging.

Promotionele informatie zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

Tribe gebruikt contactgegevens van bestaande klanten voor het versturen van promotionele informatie per e-mail, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen over het bezochte Tribe-event of afgenomen dienst of product. U kunt zich voor de mails met promotionele informatie altijd afmelden via de afmeldmogelijkheid die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan [email protected].

Tribe gebruikt contactgegevens voor het versturen van promotionele informatie per e-mail, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events die Tribe organiseert of produceert als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven (inschrijven voor nieuwbrief). U kunt uw toestemming altijd weer intrekken via de afmeldmogelijkheid die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan [email protected].

Tribe zal uw contactgegevens voor promotionele activiteiten van partners alleen aan partners ter beschikking stellen als u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door een e-mail te sturen aan [email protected].

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Tribe verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of door Tribe te leveren dienst of tenzij Tribe daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Tribe gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De leveranciers

van die systemen en Serviceverleners die voor Tribe diensten verrichten kunnen daardoor ook persoonsgegevens van u verwerken. Tribe heeft met deze partijen afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en beveiliging door die partijen.

Als wij uw gegevens doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract op basis van EU-modelbepalingen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Tribe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verzameld.

Als u een klant van ons bent, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de overeenkomst die u met ons heeft en daarna nog maximaal 5 jaren. Fiscale regelgeving verplicht ons echter om onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren.

Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van promotionele berichten of als u als bestaande klant promotionele berichten ontvangt, gebruiken we uw contactgegevens totdat u zich uitschrijft. Deze uitschrijfmededelingen bewaren we 6 maanden.

Tribe zal in bepaalde gevallen uw gegevens langer bewaren als dat wettelijk verplicht is of als langer bewaren nodig is om bijvoorbeeld klachten te behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Tribe neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. We gebruiken daarbij de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident met een hoog risico voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

– U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u door Tribe vastgelegd zijn en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
– U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.
– Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
– U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

U kunt een verzoek doen of bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van (de voorkant van) een geldig identiteitsbewijs, aan Tribe Company, t.a.v. Juridische Zaken, Burgemeester Stramanweg 97C, 1191 EA Ouderkerk a/d Amstel . Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U kunt dit verzoek of bezwaar uiteraard ook per mail sturen naar [email protected].

 

Vragen en klachten

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten, kunt u zich wenden tot [email protected]. Als u niet tevreden bent over de wijze waarop Tribe met uw vragen, bezwaren of klachten over uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij Tribe. U kunt zich wenden tot [email protected]. Als u ook na uw klacht nog niet tevreden bent over de wijze waarop Tribe met uw gegevens en uw klacht is omgegaan, kunt u ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.